ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം

  • ഷട്ടിൽ റാക്ക്

    ഷട്ടിൽ റാക്ക്

    പലകകൾ സംഭരിക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും റേഡിയോ ഷട്ടിൽ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള സംഭരണ ​​സംവിധാനമാണ് ഷട്ടിൽ റാക്കിംഗ്.